Filmisk

Skriftligt

Demokratisk

Billedligt

Istid


Billede af rensdyr

Her lå engang Bernstorffsvej. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.

Det er jo sket flere gange før, og det kunne faktisk temmelig nemt ske igen: Store dele af jordkloden dækket af enorme ismasser. Syd for isen fyger polarvinden over den vidstrakte, snedækkede tundra, hvor vældige rensdyrflokke vandrer med snefog i den tykke pels. Endnu længere sydpå lever menneskene i et tyndt, tempereret bælte, i de egne hvor der før var tropeskove, og hvor der nu er tørre, vindblæste stepper, hvor kun sparsomme afgrøder kan vokse. Og isen trænger sig stadig ind på vore levesteder... [Ildevarslende musik]

Vi mennesker er normalt temmelig kortsynede, og derfor tror vi gerne, at vort nuværende klima er klodens normale tilstand. Og at aktier ikke falder, hvis de er steget i mere end et par år i træk. Og at FCK sikkert vinder i denne uge, fordi de vandt i sidste uge. Og som min klassekammerat Frederik troede: At man sikkert slipper med endnu et nyreslag for at komme for sent til gymnastik, for det fik man jo sidste gang - men nej, denne gang var straffen sat op, og så slog læreren tre af Frederiks tænder ud for at komme for sent. Og så skulle han op til skoletandlægen, hvorfra kun få plejede at vende tilbage. Men Frederik var heldig og kom tilbage, og selvom han blev nogenlunde normal igen og begyndte at kunne tale igen efter et par måneder, så holdt han aldrig op med at ryste i angst når han hørte lyden af et bor. Så man skal aldrig tro, at alting bliver som førhen.

For at vende tilbage til det med klimaet, så er istid faktisk den normale tilstand på kloden. Vi er så heldige at leve i en varm mellemistid, men den slags er kun korte fornøjelser. Den sidste mellemistid (kaldet "Eem") varede kun ca. 30.000 år, efter en istid (kaldet "Saale") på godt og vel 100.000 år. Andre istider har uden problemer varet op mod 200.000 år, og har haft endnu mere åndssvage navne ("Elster", "Menap", "Eburon", og "Præ-Tegeln").

Vores nuværende mellemistid har foreløbig varet 17.000 år, og ingen siger at den behøver at vare ret meget længere. Skiftet til istid kan komme fra næsten den ene dag til den anden. Pludselig kommer der foruroligende nyt i TVs vejrudsigt: Jetstrømmen højt oppe i atmosfæren, der strømmer fra syd til nord og udgør rygraden i den nordlige halvkugles klima, er begyndt at skifte retning og vil inden længe blæse fra nord til syd. Varmen vil hastigt blive suget ud af den nordlige halvkugle, og i løbet af blot et par måneder vil gennemsnitstemperaturen falde med 15 grader de fleste steder - udsatte steder vil dykke omkring 40 grader. Birgitte Nielsen på TV-Avisens vejrudsigt vil sikkert virke mere nervøs end normalt og have ekstra svært ved at synke sit mundvand, når hun afleverer den vejrudsigt.

Efter få måneder begynder der at falde bunkevis af sne. Det vil sikkert være vældig hyggeligt til at begynde med, men efterhånden bliver man nok træt af at skrabe bilruden hver eneste morgen, selv i juli måned.

Snefaldet fortsætter uden ophør, og det bliver evig vinter. Landbrug og dyreliv bliver selvfølgelig stærkt forringet. De fleste pipfugle flyver sydpå og kommer aldrig tilbage, for det bliver ikke sommer igen. Landbruget kan stort set kun dyrke snebær, hvilket jeg ikke tror der er fremragende eksportmuligheder i. "Lurpak snebærsmør" og "Dansk erstatningsbacon (fremstillet af snebær tilsat kunstig baconsmag)" bliver næppe nogen storslåede eksportsucceser.

Efter et par årtiers konstant vinter kommer der fart på gletscherne. I bjergdalene har der ophobet sig så meget sne, at det presses ud som vældige bræmmer af is. Omtrent som når man presser en filipens ud. Bortset fra at det hvide snask indeni filipensen er lavet af is og er kæmpestort og faktisk ser storslået og majestætisk ud.

Billede af gletscher der trænger sig ind på boligområder

Det bliver nok lidt vanskeligt at sælge sin bolig i den situation.

Blandt nutidige gletschere bevæger den hurtigste sig med 35 meter om dagen. Det svarer til næsten 13 km om året. Måske lyder det ikke af meget, men med den fart kan en gletscher snildt pløje sig gennem hele Storkøbenhavn på blot to år. Og det kan godt blive et problem. I betragtning af hvor elendige de skiftende regeringer har været til at skaffe nye boliger, så skal de edderdyl'me tage sig sammen, hvis de skal kompensere for tabet af omkring en halv million boliger i Storkøbenhavn. Man kan vel i bedste fald håbe på at få nogle containere på en pløjemark et sted.

Men behøver det gå så galt? Hvad med drivhuseffekten? Endelig er der da noget positivt ved den globale opvarmning - den sørger vel for at de grumme gletschere bliver hvor de er.

Nej, nej, nej, nej, nej: Opvarmningen er netop det, der skal til for at gøre klimaet mere ustabilt og sparke en ny istid i gang. Jo mere opvarmningen skubber pendulet til den ene side, desto større bliver udsvinget til den anden side. Lige nu er der rigeligt med CO2 på grund af vores lystige forbrug af fossile brændstoffer, og derfor er der rigeligt med alger og planter, der henrykte æder CO2. Men på et tidspunkt har vi ikke flere fossile brændstoffer tilbage, og så er vi nødt til at skifte til renere energikilder (også selvom man hedder George Bush og tror at olieudvinding i fredede naturområder og erobring af Irak kan sikre ens olieforsyninger for tid og evighed). Når vi skifter til solenergi og lignende, vil økosystemet stadig være indrettet på store udledninger af CO2, hvorved alger og planter pludselig æder alt for meget af det lune CO2-tæppe, der skaber drivhuseffekten og sikrer en nogenlunde behagelig temperatur. Og så er tæppet væk, og så bliver det koldt.

Samtidig er sne noget af det bedste til at tilbagereflektere sollys (albedo-værdi kaldes det), så jo mere af Jorden, der er snehvid, jo mere solenergi ryger ubenyttet tilbage til universet, og jo koldere bliver atmosfæren. Det lyder jo som en ond cirkel, og rent faktisk kan det gå rigtig, rigtig galt hvis gletscherne breder sig alt for meget. Pludselig kan klimaet nå en kritisk masse af is og udvikle sig til en veritabel Fimbulvinter, hvor hele Jorden bliver dækket af et flere hundrede meter tykt islag.

Den slags er også sket før. I den præ-kambriske æra, for omkring 700 millioner år siden, røg klimaet af ukendte årsager helt ud af balance, så Jorden blev stor snekugle. Det tog omkring hundrede millioner år før klimaet blev nogenlunde normalt igen, og i mellemtiden var der kun primitivt liv i verdenshavene. Jorden var bogstavelig talt en stor isklump med nogle enkelte rejer og snegle inden i. Så vi mennesker skal nødig begynde at gøre klimaet mere ustabilt end det er i forvejen. Vi leger med ilden - eller snarere med frosten.

Samlet vurdering

Sandsynlighed

*****

En total, global istid som i den præ-kambriske æra er mest af alt spekulation. Men ved blot en normal istid kan 30% af landområderne sagtens blive dækket af is. Og det er ikke spekulation at der vil komme en ny istid. Det er lige så sikkert som amen i kirken.

Det er højest tvivlsomt, at vi formår at udvikle teknologier, der kan forhindre en ny istid. Klima er noget yderst komplekst og kaotisk og uforudsigeligt at have med at gøre. Selv med alskens satellitter og avancerede computere kan meteorologer ikke forudsige vejret pålideligt mere end 5 dage frem. Samtidig aner vi ikke rigtig, hvad der forårsager de tilbagevendende istider. Så at opfinde klimatiske styringsmekanismer, der kan opdage og forhindre den næste istid, er omtrent lige så meget science fiction som at opfinde styringsmekanismer, der kan få Hollywood til at lave begavede film for et smalt publikum, eller få politikere til at indrømme at gennemsnitsdanskerne er krævesyge tumper som ikke burde have stemmeret. Vi er oppe mod kræfter, vi simpelthen ikke kan styre og indrette hensigtsmæssigt.

Dødelighed

**

Selv hvis vi får en almindelig, ukompliceret istid, så vil Danmark forsvinde under isen. Og det vil ikke være en midlertidig forsvinden. Geografisk eksisterede Danmark ikke for 17.000 år siden, hvor den sidste istid sluttede. Først da isen trak sig tilbage, dannedes Danmarks nuværende bakker og kystlinjer. Og Danmarks geografi vil uvægerligt forsvinde igen, når den næste istid kommer, og gletscherne pløjer Danmark til uigenkendelighed.

Danmark og andre lande vil simpelthen forsvinde fra verdenskortet. Det vil naturligvis medføre enorme politiske omvæltninger, efterhånden som hele folkeslag må flytte til andre lande. Den slags er jo altid besværligt og vældig irriterende for modtagerlandene. Og sådan som vi behandler flygtninge i øjeblikket, er vi sikkert ikke særligt velkomne, når vi prøver at finde andre steder at slå os ned ("Desværre, I kan ikke få opholdstilladelse. Jeg er ligeglad med at jeres hjemland er begravet under is og at I sulter. Er der måske politisk undertrykkelse hvor I kommer fra? Nej, vel? I er jo bare økonomiske flygtninge. Så pis hjem igen.")

Der vil nok opstå konflikter af den grund. Så ud over sult og kulde, vil den nye istid kræve en del menneskeliv i de utallige krige, som folkevandringerne vil udløse. Det bliver ren nostalgi: Præcis som 400-tallet, da germanske stammer drog hærgende gennem Europa. Måske skulle vi indtage og plyndre Rom igen, bare for old times' sake, som man ville sige på engelsk.

Stilfuldhed

*****

Is og sne er unægtelig flot. Grønland har noget af verdens smukkeste natur, så det er slet ikke så ringe endda, hvis størsteparten af den nordlige halvkugle kommer til at ligne Grønland. Det vil bestemt pynte på mange Københavnske kvarterer. Personligt glæder jeg mig meget til synet af en vældig gletscher, der pløjer sig igennem alle de røvsyge ligusterkvarterer i Københavns forstæder. En tårnhøj mur af is, der foran sig skubber en bræmme af parcelhuse og Volvo'er. Og tænk at busterminalen på Rådhuspladsen og fagforeningsbygningerne på Nyropsgade vil blive knust af ismasserne. Det vil jeg virkelig gerne opleve. Jeg tror også, at Peter Olesen vil være der og skrige af lykke, når det sker.