Lømmelgård Folkeblad
Torsdag 13. december 2001Uafhængig af virkelighedenPris: 1 pægl brændevin

HJERNEVASK OG PYRAMIDESPIL I DAGSPRESSEN

"De manipulerede med mig og fordrejede alt, hvad jeg sagde. Det var meget skræmmende at indse, hvor skrupelløse de er," siger Lise fortvivlet. Hun er blot en blandt mange, der er blevet interviewet af en såkaldt journalist, og som stadig - flere måneder efter - føler sig dybt krænket og misbrugt.

Lømmelgård Folkeblad har gennem længere tid undersøgt en række danske virksomheder, der indbyrdes kalder sig for "dagspressen", idet de dagligt udgiver trykte nyheder med det selverklærede formål at formidle relevant samfundsoplysning. Men i virkeligheden drejer det sig blot om rene pengemaskiner, der systematisk gør brug af hjernevask og pyramidespil.

De ansatte i disse virksomheder kalder sig for "journalister" - en vistnok fransk betegnelse af uvis betydning - og de hævder at være uddannede indenfor formidling og samtaleteknik med det formål at viderebringe objektive informationer om samfundet og om tilværelsens problemer. Men det egentlige formål er som oftest at skaffe penge til deres moder-virksomhed, og det sker med metoder, der gennemgående er højest kritisable.

Lise blev i sidste måned ringet op af en journalist fra Morgenekstratidene, idet hun som sygeplejerske havde været til stede ved en mindre brand på et nordsjællandsk hospital. "Det var ikke noget særligt dramatisk; et par kontorer blev delvist udbrændte, og vi evakuerede et par sengeafdelinger rutinemæssigt. Det foregik uden vanskeligheder og helt efter bogen. Men journalisten, der talte med mig, var åbenbart ikke tilfreds med min historie."

"På en-eller-anden måde lykkedes det journalisten dels at vinde min tillid, dels at vende mine ord, og få mig til at sige, at brandsikkerheden på hospitalet på enkelte områder kunne være lidt bedre. Først nu kan jeg se, at han havde en skjult dagsorden og arbejdede systematisk efter en nøje indstuderet metode, som gik ud på, at jeg kun skulle fortælle ham det, han selv ville høre. Det var meget skræmmende at opleve, hvor god han var til at... ja, til at hjernevaske mig, vil jeg næsten sige. Flere gange insisterede han på, at brandsikkerheden måtte være komplet mangelfuld, hvis en brand overhovedet kunne opstå. Og selvom jeg klart sagde, at sikkerhedsreglerne gennemgående var helt i top, blev han ved med at sige, at det var til fællesskabets bedste - 'offentlighedens interesse', som han formulerede det - at jeg gik til bekendelse og talte ud. Men de ting, jeg fortalte, blev næste dag gengivet på en helt fordrejet og gennemmanipuleret måde."

Næste morgen stod der på forsiden af Morgenekstratidende: "Pyroman-psykopater muligvis bag hospitalsbrand. Sygeplejersker lever i rædsel. Sikkerheden på landets hospitaler er dybt kritisabel."

Lømmelgård Folkeblad ville gerne tale med journalisten om den fordrejede artikel. Men den pågældende journalist ønskede ikke at udtale sig, og henviste til sin "redaktør" - åbenbart en slags over-journalist. Han var dog i "møde", var beskeden, og han ringede ikke tilbage, trods gentagne henvendelser.

Morgen-EkstraTidene

En typisk forside fra Morgenekstratidene.

Lises tilfælde er langt fra enestående, mener Johannes Aagaard fra Dialogcentret, der kritisk beskæftiger sig med nyreligiøse bevægelsers aktiviteter: "Vi har efterhånden fået en del indblik i dagspressens metoder, og de går kun ud på én ting: At sælge så mange aviser som muligt. At hverve så mange abonnenter som muligt."

Til det formål benytter dagspressen sig af en veritabel hær af hvervefolk, som systematisk ringer folk op i deres private hjem, og på en meget anmassende måde forsøger at få folk til at tegne abonnement. Hvervefolkene er tit meget dygtige - der bliver jævnligt afholdt kurser i hvordan de skal besnakke folk og forsøge at hverve dem. "Og hvis det ikke virker, så er de ikke blege for at forære flere måneders abonnement helt gratis. Ligesom en narkopusher, der giver det første fix gratis," fortæller Johannes Aagaard. "De står endog på Strøget og i flere andre byer, hvor de standser folk på gaden og helt åbenlyst forsøger at forære dem dagens avis."

Er man først afhængig, kommer man nemt af med flere tusind kroner i abonnement. Den eneste måde, man kan slippe lidt billigere, er hvis man selv hverver nye abonnenter - man kan få rabat, hvis man udleverer navn og adresse på familie og venner, som så får et gratis abonnement i en periode. "Det er nærmest et pyramidespil. Og det virker jo - mange er naturligvis tilbøjelige til at prøve en avis, hvis de får den anbefalet af nogen, de kender og stoler på," udtaler Johannes Aaagaard.

Religionshistorikeren Michael Rothstein er enig i vurderingen af dagspressens metoder: "Som de fleste andre nyreligiøse sekter berettiger de deres eksistens med at de hjælper mennesker og udfører en vigtig samfundsopgave. Derfor er de meget ivrige efter at fremstå som om at de formidler objektive, relevante og informative nyheder." Men det er ikke avisernes hensigt, at folk skal tænke selv eller stille spørgsmål, understreger Michael Rothstein. "Hvis der endelig lægges op til at folk skal forholde sig åbent og kritisk til nogle problemstillinger, eksempelvis indvandring, så er svarene givet på forhånd. Læserne skal kun stille de spørgsmål, aviserne selv ønsker, og kun finde de svar, aviserne selv giver. Det er på mange måder en lukket, dogmatisk meningsstyring, som kan sammenlignes med Scientology eller Tvind-imperiet."

Morgenekstratidendes redaktionssekretær afviser dog al kritik: "Alle er velkomne til at læse vores avis. Vi har intet at skjule. Og vi har lavet flere undersøgelser, som viser, at læserne gennemgående er meget tilfredse med vores avis." Lømmelgård Folkeblad kunne dog ikke få udleveret de pågældende "undersøgelser" på grund af "konkurrencehensyn".

Dagspressens positive selvvurdering deles dog ikke af mange, der står får skud når journalister skal fremstille "nyheder" til næste dags avis. En regerende dansk statsminister, der ønsker at være anonym, udtaler: "Jeg og mange andre politikere oplever dagligt at få vores udtalelser fordrejet, revet ud af en sammenhæng, fejlciteret og fejlfortolket, blot for at skabe nogle slagkraftige overskrifter og sælge næste dags avis. Dagspressens journalister er sjældent interesserede i at oplyse redeligt om politiske emner eller foretage saglige og langsigtede vurderinger af politiske problemstillinger. I stedet oplever jeg, at de bare ser os politikere som en slags storvildt, der er stor prestige i at nedlægge. Jeg vil godt sige, at vi tit føler os forfulgt af dagspressen."

MOGENS CAMRE LAVER HAT

Mogens Camre iført sin fine, nye aluminiumshat.

En glad Mogens Camre iført sin nye hat.

En kisteglad Mogens Camre præsenterede i dag en ganske særlig hat, han selv har lavet. "Jeg er meget glad for min hat," udtaler Mogens Camre. "Jeg har den på 24 timer i døgnet."

Mogens Camres hat er fremstillet af sølvpapir, idet metalfolien blokerer de usynlige dræber-bølger, som muslimerne sender ind i hans hjerne. "Jeg er begyndt at høre mumlende stemmer inde i mit hoved, og det lyder udpræget som arabisk. Det er uden tvivl mikrobølger, som muslimerne sender ind i min hjerne for at gøre mig vanvittig. Men det får de ikke held med. Ikke med min fine, nye hat!"

Mikrobølger er dog ikke det eneste muslimske forsøg på undergravende virksomhed, som Mogens Camre gerne vil advare imod: "Enhver ved jo, at Islam går ud på at bekæmpe os 'vantro' ved at udsuge og forurene vores dyrebare kropsvæsker. Jeg blev først klar over dette under den fysiske kærlighedsakt. Jeg havde en følelse af dyb udmattelse. Heldigvis var jeg i stand til at fortolke denne følelse korrekt: Tab af essens. Det er heldigvis ikke sket igen. Det skal dog siges, at selvom kvinder tiltrækkes af mig - de fornemmer min styrke - så undgår jeg skam ikke kvinder. Men jeg nægter dem min essens."

Mogens Camre forklarer endvidere, at han for at bevare sine kropsvæskers integritet kun drikker ufortyndet Fun læskedrik. "Det er den eneste væske, der er stærk nok til at neutralisere de islamiske kemikalier, som muslimerne måtte have hældt i grundvandet."

"Mit næste projekt er at bygge en gasmaske af vat og sodavandsflasker. Der er begyndt at lugte underligt derhjemme. Det er sikkert miltbrand-gasser, som muslimerne sender ind gennem panelerne."

Efter præsentationen af sin nye hat, tilbragte Mogens Camre resten af eftermiddagen med at barbere alle sine kropshår af, mens han telepatisk diskuterede politiske strategier med den afdøde sydstatsgeneral, Nathan Bedford Forrest.