Lømmelgård Folkeblad
Torsdag 21. decemberUafhængig af virkelighedenPris: 2 kys

IBEN HJEJLE SAGSØGT I USA

En gruppe amerikanske borgere har anlagt et kollektivt søgsmål mod den internationalt succesrige danske skuespillerinde Iben Hjejle. Sagsøgerne kræver en millionerstatning for fysiske og psykiske skader, som de har pådraget sig ved at forsøge at udtale Iben Hjejles navn.

Foto af den hårdt medtagne Travis Bickle

Travis Bickle på vej til retssagen.

Talsmanden for gruppen af sagsøgere, Travis Bickle, filmstuderende, udsattes for to måneder siden for en smertefuld og traumatisk oplevelse, da han kom til at bide sin egen næse af i et voldsomt fejlslagent forsøg på at udtale Iben Hjejles navn. "Jeg var slet ikke forberedt på, hvor vanskeligt hendes navn er," udtaler Travis Bickle. "Og jeg mener, at hun har et væsentligt ansvar, eftersom hun accepterede en international filmrolle uden forinden at undersøge, om hendes navn kunne være skadeligt at udtale for fremmedsprogede."

"Det eneste, jeg ville, var bare at nævne hendes navn, intet andet," siger en forstemt Travis Bickle, "og i næste øjeblik havde jeg min egen, afbidte næse i munden... Jeg føler ikke det er urimeligt at afkræve hende erstatning for svie og smerte."

Indtil videre har Travis Bickle og hans advokater fundet frem til 59 amerikanere, der er blevet lemlæstede eller på anden måde har lidt overlast på grund af Iben Hjejles navn. Mange af de skadelidte har bidt deres næse, øre eller ben af, i forsøg på at foretage de vanskelige mundbevægelser, der kræves for at udtale Iben Hjejles besværlige navn. En enkelt har bidt sit ene øje ud, og en anden har fået svære hjerneskader, da hans tunge gennembrød ganen og borede sig ind i lillehjernen.

I sidste uge indtraf det hidtil alvorligste tilfælde: En dame fra Arkansas var nær blevet dræbt, da hendes stærkt religiøse mand skød hende efter hun sagde Iben Hjejles navn. "Hun nævnte noget om en film med en dansker, og så sagde hun nogle sære og hedenske lyde. Jeg troede, hun var blevet en heks, og så måtte jeg dræbe hende, for Bibelen siger, at man skal dræbe hekse."

Efter de indledende retsmøder står Iben Hjejle dårligt i sagen, vurderer flere retssagkyndige. Sagsøgernes advokater har effektivt argumenteret for, at det blandt filmstjerner er helt normal praksis at tage navneforandring, hvis man har et sælsomt og potentielt farligt navn. Man har bl.a. fremhævet Walter Mathuschanskatasky, som skiftede navn til Walter Matthau, og Issur Danielovitch Demsky, som valgte at kalde sig Kirk Douglas. I retten har Iben Hjejles amerikanske impresario forklaret, at han flere gange bad Iben Hjejle om at tage navneforandring til Suzie Finkelstein, men at hun pure nægtede.

"Det vidneudsagn har afgørende forringet hendes muligheder for at vinde," udtaler en retsreporter. "Nævningene vil være meget tilbøjelige til at mene, at hende-hvis-navn-jeg-ikke-vover-at-udtale skal punge ud, når hun ikke vil hedde noget fornuftigt, og folk derfor bider sig halvt ihjel på grund af hendes bizarre navn."

MITHRIL FUNDET UNDER NØRREPORT

Selskabet bag Københavns Metro kan sandsynligvis se frem til et særdeles fremragende årsregnskab, efter at udgravningen til metro-stationen under Nørreport overraskende har blotlagt meget store mithril-forekomster. To dværge blandt graveholdet opdagede den righoldige åre i sidste uge, og Geologisk Instituts eksperter i eventyr-metal har undersøgt prøverne, og har begejstret bekræftet, at det er mithril af meget fin kvalitet.

Det er dog først og fremmest staten, der har rettighederne til mineralforekomster i Danmarks undergrund, og statsministeriet har meddelt, at man er nødsaget til at lægge beslag på en del af mithril-fundet. "Der skal smedes en prægtig mithril-brynje og et formidabelt mithril-sværd til Poul Nyrup Rasmussen," udtaler Nyrup Rasmussens ministersekretær. "Mørkets kræfter vil givetvis blive tiltrukket af det rige fund i vor stad, og hvis vi bliver angrebet, må vor statsminister være velbeskyttet og velbevæbnet, når han står i spidsen for forsvaret af byen."

Dansk Udenrigspolitisk Institut bekræfter, at det ikke er utænkeligt, at der kan opstå trusler udefra, og at fundet af mithril vil give anledning til invasioner af f.eks. sørøvere fra Umbar, krigere fra Haradwaith, eller orker fra Tågebjergene, som ønsker at røve det dyrebare metal.

Fundet af mithril i det centrale København giver fornyede forhåbninger om at finde andre eventyrlige substanser andetsteds i Danmark. DUC har meddelt, at de vil genoptage eftersøgningerne af melange på den jyske hede. Det har dog fået Dansk Naturfredningsforening til at protestere, idet foreningen er bekymret for mutationer blandt hedens hugorme, hvis man begynder at høste melange i større stil.

KJELD ALBRECHTSEN SKAL UDDELE PIRATOS

Under gårsdagens lovbehandling måtte Folketingsformand Ivar Hansen bringe et stærkt oprørt Folketing til orden, da det blev opdaget, at Kjeld Albrechtsen (Enh.) sad og spiste Piratos. Flere folketingsmedlemmer havde observeret, at Kjeld Albrechtsen havde spist adskillige Piratos, på trods af at Folketingets forretningsorden klart foreskriver, at man ikke må spise slik under lovbehandlinger, med mindre man har taget nok med til alle. Dermed blev Kjeld Albrechtsen pålagt at tage mindst ti poser Piratos med til næste lovbehandling.